Tisková zpráva

19.02.2014 18:08
Tisková zpráva je nejčastěji používanou formou informačního výstupu PR určeného hlavně redakcím masových médií a jejich prostřednictvím veřejnosti. Vlastní text je psán zpravodajskou formou v tradičním novinářském stylu, kdy jsou nejdůležitější fakta uvedena v úvodu a poté následují doplňující informace. Tisková zpráva musí novináře zaujmout, protože dnešní redakce jsou jimi zaplaveny, musí nabízet společensky zajímavé téma a příběh.[1]
Několik rad při psaní tiskové zprávy:
Téma
 • Tiskovou zprávu posílejte, dokud je informace nová a dosud se neobjevila v médiích
 • Novinku prezentujte z co nejzajímavějšího úhlu pohledu
 • Vyberte jedno hlavní sdělení, respektive poselství, které jste schopni formulovat jednou větou
Rozsah
Klasická tisková zpráva by se měla vejít na 1 stranu A4. Pokud se nepodaří téma zhustit, postupujte vylučovací metodou. Vyškrtněte slovní vatu, duplicitní slova a nedůležité odbočky, aby zůstalo jen to, co je skutečně podstatné.
Struktura a stavba
Struktura tiskové zprávy by měla být přehledná a jednoduchá. Hned v první větě začněte tím nejdůležitějším, sdělení postupně rozšiřujte k dalším detailům a kontextu.
Stavební kameny tiskové zprávy:
 • Hlavička – jméno a logo organizace, označení tisková zpráva
 • Datum – nejlépe v záhlaví
 • Titulek – jednou větou, sama o sobě musí obstát jako hlavní sdělení zprávy
 • Domicil – označení místa, kde zpráva vyšla, popř. ke kterému se vztahuje
 • Lead – úvodní odstavec tučným písmem, který v několika větách shrnuje to nejpodstatnější
 • Tělo zprávy – přehledný a logicky navazující sled nových informací
 • Background – souvislosti a kontext, nejčastěji údaje o organizaci, která tiskovou zprávu vydává
 • Podpis – pod každou tiskovou zprávou by mělo být jméno autora
 • Kontaktní informace
Úprava a grafické zpracování
Každá organizace by se měla dopracovat k ustálené formě tiskových zpráv se stálou grafickou úpravou. Grafika by se měla uplatnit hlavně v hlavičce – logo organizace. Do těla tiskové zprávy nepatří nic, co může rozptylovat čtení. A je dobré použít klasiku: Times New Roman, Arial, Tahoma, Verdana o velikosti 12 při řádkování 1,5 a odsazení okrajů 2,5 cm.
Distribuce
Dominantním kanálem je elektronická pošta. Preferujte odesílání emailu z firemní adresy. Tiskové zprávy posílejte v pracovní dny a nejlépe dopoledne. Hlídejte si také uzávěrky médií. [2]


[1] FTOREK, J. B., 2012. Public relations jako ovlivňování mínění; jak úspěšně ovlivňovat a nenechat se zmanipulovat. 3. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s. ISBN 978-80-7638-5.
[2] TOMANDL, J., 2011. Jak účinně oslovit média. Brno: Computer Press. ISBN 978-80-2513-457-3.
 
 

Komentáře k článku

Odeslat vzkaz
3+2 =
Rychlý kontakt

PERLE, z.s.
Skupova 1
77900 Olomouc

Marie Šnevajsová (Zbořilová) - předsedkyně
+420 734188288

Facebook
Staňte se fanoušky PERLE na Facebooku a získávejte pravidelné informace o našich aktivitách a projektech.
Anketa

Copyright © 2011 | Mapa webu | Doporučujeme: www stránky zdarma www stránky | administrace webu